Tunnevyöhyketerapia

Koko kehoa hoitavassa tunnevyöhyketerapiassa ihminen nähdään ajattelun, kehon ja tunteiden kokonaisuutena. Näiden kolmen osa-alueen tasapaino voi vapauttaa meidät olemaan läsnä. Torjutut tunnekokemukset jäävät kehoomme muistiin ja ilmenevät mitä moninaisimpina kehon ja mielen kipuiluina.

Hoidossa käydään läpi ihmisen henkilökohtainen elämäntarina – kehon, mielen ja tunteiden historia – tästä hetkestä perimään saakka, mikä peilautuu kehossamme. Tunnemuistissamme olevat tapahtumat eivät ilmene tietona vaan erilaisia oloina ja oireiluina, jotka ovat tulleet jo niin tutuiksi ettemme edes huomaa niiden vaikutusta. Hoidon tarkoitus on auttaa asiakasta palauttamaan mieleen unohtuneita sekä torjuttuja asioita ja kokemuksia, kehomme voi auttaa meitä tässä. Kehoterapian avulla tunnemuisti herää, löydämme yhteyden tunteisiimme ja alamme tiedostaa oman elämämme solmukohtia.

Tunteiden vapautumisessa puhuminen ja keskustelu auttaa -jo esille tulleiden- asioiden käsittelyssä, mutta tämä välttämättä ei auta nostamaan niitä pintaan. Mieli, ajatukset ja opittu käytösmalli voivat ohjata meitä tai voimme muistaa väärin, mutta keho ei valehtele vaan puhuu aina totta. Kiire ja elämän monenlaiset haastavat olosuhteet voivat muodostaa sen ongelman, että kiellämme tunteidemme olemassaolon. Pienet lapset osaavat ja uskaltavat tuntea aidosti. Aikuisten maailmassa ei ole tilaa kaikille tunteille ja helposti odotetaan, että ne loppuvat ja menevät  ohi.

Jos haluamme voida hyvin, meidän täytyy uskaltaa kokea kaikki tunteet laidasta laitaan. Myös negatiivisina pidetyt tunteet. Jos kasaamme ne sisällemme tai kiellämme kokonaan, purkautuminen voi tapahtua tavalla joka vain lisää pahoinvointiamme. Käsittelemättömät tunteet johtavat meitä aina vain uudelleen ja aina vain vaikeampiin ihmissuhteisiin sekä tilanteisiin. Kun taas tunteiden tiedostaminen voi estää meitä ajautumasta olosuhteisiin jotka vahingoittavat meitä.

Tunteiden kohtaamisessa vaikeinta on hyväksyä se, että kaikki tunteet löytyvät meistä itsestämme. Tärkeimpiä oivalluksiamme on se, että kaikki kohtaamamme ihmiset toimivat vain meidän omien sisäisten tunteidemme peileinä. Peiliin katsominen ei ole aina helppoa, vaan tekee joskus kipeää. Voisi tuntua helpommalta ja nopeammalta ratkaisulta syyttää omista ikävistä tuntemuksista ja elämän kokemuksista muita ihmisiä. Jos uskallamme katsoa peiliin rikkomatta sitä, voimme kokea kuinka palkitsevaa ja antoisaa se on.

Hoitojen edetessä asiakas ymmärtää myös perimänsä vaikutuksen häneen itseensä, sen että miksi minusta on tullut juuri tällainen kuin olen. Hyväksymällä tosiasiat itsessämme ja ymmärtäessämme sen mistä olemme tulleet, auttaa meitä katsomaan muita ihmisiä lempeämmin ja pitämään tarvittaessa myös puolemme. Keho on viisas ja nostaa asioita tietoisuuteen juuri silloin kun olemme siihen valmiita. Hoito tapahtuu kehokäsittelynä ja etenee asiakkaan omaan tahtiin. Hoidossa keskitytään tarpeen mukaan hoitamaan joko fyysisiä vaivoja, tunne-elämän haasteita, mielen stressitiloja tai kaikkia näitä yhdessä.